Med citat och bilder för att behålla intresset

Med citat och bilder för att behålla intresset

 

PwC Skatt ville ta fram en dokumentation om internprissättning. En tung text som blev i form av en 8-sidig broschyr i formatet 210×210 mm. Den lättades upp med hjälp av bilder och citat som designelement. Detta för att behålla läsaren, så att denne blir intresserad av att läsa vidare…


Texten skrevs internt av medarbetare på PwC och Charlotta på
Tilder Kommunikation producerade den grafiska formen.

 

 

No Comments

Post A Comment

Verifierad av MonsterInsights