Bevis – på stark och enad bransch

Bevis – på stark och enad bransch

 

Mobilkranföreningen samverkar med branschens leverantörer genom partnerskap i föreningens nätverk. De arbetar tillsammans över hela landet för en stark och enad bransch.

Till dessa leverantörer ville man överlämna ett bevis som företaget med stolthet kan visa upp. Det togs fram i PDF filformat så att man i Acrobat Reader, enkelt uppdaterar företagets namn vid ny leverantörspartner.

 

Tilder Kommunikation stod för den grafiska formgivningen och skapade den uppdateringsbara PDF:en som kan fyllas i, i Acrobat Reder.

 

 

No Comments

Post A Comment

Verifierad av MonsterInsights