Få koll genom en kundundersökning

Få koll genom en kundundersökning

För att få god insikt om vad kunderna tycker och tänker gör koncernen Tylömarks en gång om året en kundundersökning. Då de ville ha en extern part för att utföra kundintervjuerna anlitades Charlotta och Tilder Kommunikation.

Under november/december kontaktade vi ett 20-tal av Tylömarks kunder i undersökningen. Intervjuerna skedde över telefon eller genom ett digitalt formulär och gensvaret var stort. Frågorna som ställdes handlade bland annat om:

· Samarbete

· Kundservice

· Tjänster/Erbjudande

· Varumärke

Svaren på intervjufrågorna ger Tylömarks en god insikt om vad kunderna tycker om dem som leverantör och om utförandet av  deras tjänster.

Informationen ger möjlighet till förbättringar så att de tillsammans med kunden till exempel utvecklar kommunikationen och kundupplevelsen för att kunderna ska få en leverans på topp!

Tilder Kommunikation kommer i detta projekt ha hjälpt till med:

  • Kundintervjuer
  • Redovisning av undersökningsresultatet

Läs Tylömarks nyhet om 2016 års kundundersökning här>>

 

No Comments

Post A Comment