banderoll Tag

Branschorganisationen för grundläggning, SAFE (Swedish Association for Foundation Engineering) medverkade på flera mässor under 2011. De gick ut med budskap på sitt eventmaterial som handlade om att uppnå hög säkerhet och effektivitet genom att anlita certifierade grundläggare. Även att samverka med alla aktörer inom grundläggning. Bilden ovan...

     Branschorganisationen Swedish Rental Association medverkade på en stor mässa i Stockholm. Till den behövdes det marknadsföringsmaterial att dela ut och skylta med. Det togs fram foldrar och Roll-up/4-screens, med olika budskap till två målgrupper. Även banderoll med ett övergripande budskap. Detta marknadsmaterial används fortfarande kontinuerligt vid seminarier och...

Verifierad av MonsterInsights