barometer Tag

Årets Gruvbarometer från PwC presenterades 30/1 2012. Undersökningen syftar till att öka kunskapen om vilka frågor som i dagsläget är angelägna för gruv- och metallsektorn. Målgruppen är företag verksamma inom gruvnäringen i Sverige. Läs mer om undersökningen på: http://www.pwc.se/sv/pressrum/problem-att-locka-personal-paverkar-svenska-gruvbolag-30jan2011.jhtml Tilder Kommunikation satte text och bilder i PwC:s fina...

  Rådgivnings- och revisionsbyrån PwC presenterade förra året Rapporten "Verkstadsbarometern Q3 2010". Syftet med den återkommande undersökningen är att skapa en halvårsvis barometer som fångar trender och attityder bland landets största verkstadsföretag i olika aktuella frågor.   Tilder Kommunikation stod för den grafisk formgivning och sättningen av rapporten i...

Verifierad av MonsterInsights