fotografi Tag

  Företaget Easit AB skickar cirka en gång per månad ut ett nyhetsbrev till intresserade som tecknat sig för att få ta del av information från dem. Målsättningen med denna marknadsföring via e-post är att den både upprätthåller kundrelationerna och stärker varumärket, samtidigt som önskad respons upppnås. Nyhetsbrevet brukar till exempel innehålla; aktuellt som...

     Som hela grundläggningsbranschen – gör det enkelt och bjud in till ett gemensamt möte. Du vinner tid och ni delar på alla kostnader. Temat för mötet är "Förändringar på gång". Inbjudan och anmälan gick ut via e-post och var i PDF filformat, vilket är kostnadseffektivt. Organisationerna inom grundläggningsbranschen...

Verifierad av MonsterInsights