marknadskommunikation Tag

SICK Sensor Intelligence kommer från den 10 januari 2017 att anlita mig, Charlotta Tilder, som konsult inom marknadsföring. Bolaget har sett ett behov av support med den externa marknadsföringen i både Sverige och Norge. Tillsammans med mig kommer de nu få operativt stöd inom bland annat produktionsledning,...

SICK Sensor Intelligence kommer från den 10 januari 2017 att anlita mig, Charlotta Tilder, som konsult inom marknadsföring. Bolaget har sett ett behov av support med den externa marknadsföringen i både Sverige och Norge. Tillsammans med mig kommer de nu få operativt stöd inom bland annat...

Från februari i år har Tilder Kommunikation anlitats av Tylömarkskoncernen för stöd med den externa marknadsföringen. Tylömarks har under högsäsong cirka 150 anställda medarbetare. I koncernen ingår bland annat dotterbolagen; Tylömarks Trädgård AB, Maskinen i Stockholm AB och Tylömarks Entreprenad AB. Framöver kommer Charlotta Tilder stödja bolagen operativt med löpande marknadskommunikation så som: Digitala...

Verifierad av MonsterInsights