Mässa Tag

Gör som Pålkommissionen som tagit fram roll-ups som verkligen syns till de mässor och seminarier de medverkar på. Även nedan rapport om "Verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar enligt Eurokod" som publicerades tidigare i år har samma synliga omslag. Tilder Kommunikation formgav roll-up och såg till att...

Branschorganisationen för grundläggning, SAFE (Swedish Association for Foundation Engineering) medverkade på flera mässor under 2011. De gick ut med budskap på sitt eventmaterial som handlade om att uppnå hög säkerhet och effektivitet genom att anlita certifierade grundläggare. Även att samverka med alla aktörer inom grundläggning. Bilden ovan...

    Gör som Swedish Rental Association för att få in fler medlemmar gjordes ett reklamutskick till företag inom Rentalbranschen. Det innehöll de mest viktiga fördelarna med att vara medlem och då branschorganisationen några veckor senare var utställare på Nordbyggmässan skickades även en gratis inträdesbiljetter med, vilket...

Verifierad av MonsterInsights