omslag Tag

Under december jobbade jag med utbildningsmaterial till en av mina kunder. Det var  Svensk Grundläggning som ska ta fram sitt material från olika delkurser i sin utbildning i form av ett upptryckt kurskompendium till deltagarna. Från och med nu kommer de leja ut detta arbete till mig och...

Gör som Pålkommissionen som tagit fram roll-ups som verkligen syns till de mässor och seminarier de medverkar på. Även nedan rapport om "Verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar enligt Eurokod" som publicerades tidigare i år har samma synliga omslag. Tilder Kommunikation formgav roll-up och såg till att...

Verifierad av MonsterInsights