sälj Tag

Vill du sälja mer? För att en kund ska vilja köpa din produkt eller tjänst bör du främst marknadsföra värdet och kundnyttan. Det är inte dess egenskaper som är intressanta utan kunden vill veta vinsten som hen får av att använda produkten eller tjänsten! Var smart och gör en EFI-analys Med hjälp av denna analys ser du över...

  Företaget Easit AB skickar cirka en gång per månad ut ett nyhetsbrev till intresserade som tecknat sig för att få ta del av information från dem. Målsättningen med denna marknadsföring via e-post är att den både upprätthåller kundrelationerna och stärker varumärket, samtidigt som önskad respons upppnås. Nyhetsbrevet brukar till exempel innehålla; aktuellt som...

  Bli ett strå vassare – Be om en utvärdering av ditt jobb Det gör jag ibland och med hjälp av svaren har jag möjlighet att bli en bättre konsult. (kanske inte just dennes – för hen tyckte att allt redan var så bra :)   "Snabb, noggrann och snygga lösningar" Informationsansvarig,...

  När medarbetarna på PwC ville marknadsföra sin tjänst om "Analys av ekonomin i kommunen" behövdes ett bra presentationsmaterial. Charlotta Tilder, anlitad av Marketing & Communication inom PwC, hjälpte till att ta fram en text med varför kommunerna bör göra analysen. I marknadsmaterialet visades också nyttan, kundvärdet och...

Verifierad av MonsterInsights