skylt Tag

Branschorganisationen för grundläggning, SAFE (Swedish Association for Foundation Engineering) medverkade på flera mässor under 2011. De gick ut med budskap på sitt eventmaterial som handlade om att uppnå hög säkerhet och effektivitet genom att anlita certifierade grundläggare. Även att samverka med alla aktörer inom grundläggning. Bilden ovan...

                Visa att du är ett seriöst bolag genom exempelvis din medverkan i en branschorganisation. Det gör företagen som är leverantörspartner till Swedish Rental Association. De som ställer ut på Nordbyggmässan i mars 2012 kommer visa sin medverkan med en skylt med branschorganisationens Partner logotyp. Skylten är...

Verifierad av MonsterInsights