text Tag

Från februari i år har Tilder Kommunikation anlitats av Tylömarkskoncernen för stöd med den externa marknadsföringen. Tylömarks har under högsäsong cirka 150 anställda medarbetare. I koncernen ingår bland annat dotterbolagen; Tylömarks Trädgård AB, Maskinen i Stockholm AB och Tylömarks Entreprenad AB. Framöver kommer Charlotta Tilder stödja bolagen operativt med löpande marknadskommunikation så som: Digitala...

Verifierad av MonsterInsights