tjänster Tag

Under december jobbade jag med utbildningsmaterial till en av mina kunder. Det var  Svensk Grundläggning som ska ta fram sitt material från olika delkurser i sin utbildning i form av ett upptryckt kurskompendium till deltagarna. Från och med nu kommer de leja ut detta arbete till mig och...

  Företaget Easit AB skickar cirka en gång per månad ut ett nyhetsbrev till intresserade som tecknat sig för att få ta del av information från dem. Målsättningen med denna marknadsföring via e-post är att den både upprätthåller kundrelationerna och stärker varumärket, samtidigt som önskad respons upppnås. Nyhetsbrevet brukar till exempel innehålla; aktuellt som...

  När medarbetarna på PwC ville marknadsföra sin tjänst om "Analys av ekonomin i kommunen" behövdes ett bra presentationsmaterial. Charlotta Tilder, anlitad av Marketing & Communication inom PwC, hjälpte till att ta fram en text med varför kommunerna bör göra analysen. I marknadsmaterialet visades också nyttan, kundvärdet och...

Verifierad av MonsterInsights